Preu per minut sense pack

Barcelona, Madrid, València, Lisboa
0,26€/min

Roma, Milà
0,29€/min